Informasjon

Leveringsbetingelser

Endringer:

Endringer i antall eller menyvalg skal skje senest 4 virkedager før levering. For bestillinger med over 75 gjester skal slik endring skje senest 5 virkedager før levering. Virkedager defineres som mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Avbestilling:

Du må kontakte oss og avbestille senest 4 virkedager før avtalt leveringsdato. Du blir fakturert 50% av avtalt pris dersom du avbestiller senere enn 4 virkedager i forkant. Hvis du avbestiller senere enn 2 virkedager i forkant, vil du bli fakturert 100% av avtalt pris.

Avbestilling må gjøres via e-post til paa@bordet.no vi godtar ikke avbestilling per telefon.

Retur av utstyr:

Retur av utstyr leveres 1-4 virkedager etter selskapet, eller etter avtale. Det skal levere til oss i Håkonshall varemottak se kart, åpent hver dag 09:00 og 21:00

Skadet eller tapt utstyr faktureres

Frakt og levering

Frakt kommer i tillegg på alle leveringer som ikke er hentet selv. Takstene for frakt er:

  • Lillehammer Kr. 300,- inkl. mva.
  • Utenfor lillehammer kr 31,- pr km inkl.mva.

Kunden er ansvarlig for at privat vei og adkomst til leveringssted er brøytet slik at leveringen kan skje uten problemer.

Leveringstidspunkt skal avtales på forhånd. Leveringstidspunktet er +/- 30 minutter fra avtalt leveringstidspunkt hvis ikke annet er avtalt.

Noen må være til stede på leveringsstedet til avtalt tid, hvis annet ikke er avtalt.

Vi tar forbehold om kjøreforhold og andre uforutsette hendelser hva leveringstid angår.

Betalingsbetingelser

Alle leveringer faktureres etterskuddsvis med forfall 10 dager netto

Ved fakturering via vanlig post (papirfaktura) beregnes et faktureringsgebyr på kr. 100,-

Ved for sen betaling beregnes purregebyr og renter etter gjeldende satser.

Kontant betaling ønsker vi å unngå, men kan avtales på forhånd

Bestilling av lunsj og møtemat

Lunsj kan bestilles inntil 1 virkedager før leveringsdag.

Bestilling med levering samme dag kan kun gjøres via telefon.